Våre tjenester

FanAgro tilbyr tjenester innen alt fra utbedring av byggesøknader til
større oppdrag innenfor prosjektering av landbruksvei.

Landmåling

På utkikk etter noen som kan hjelpe deg med eksempelvis landmåling av eiendom eller diverse tomtegrenser? Kravene blir strengere til å koordinatfeste tiltak og det er viktig at dette utføres korrekt. Konsekvensene av feil måling kan potensielt være meget uheldig for involverte personer. Vi bistår med landmåling innenfor:

 • Eiendomsgrenser
 • Areal
 • Byggegroper med prosjektering
 • Bygg
 • VA
 • Grøfter

Trenger dere landmåling, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Byggesøknad

Trenger du hjelp til søknad om f.eks. byggetillatelse? Ved de aller fleste tilfeller som omfatter nybygg er man pålagt å sende en byggesøknad til kommunen (og få innvilget søknad) for faktisk å kunne bygge. Innholdet og prosessen rundt ulike typer av slike søknader kan for mange være et komplekst område for mange. Da kan det være greit å overlate arbeidet til noen som er kompetente på området. Vi har over 20 års samlet erfaring innenfor området, og kan hjelpe med følgende:

 • Byggesøknader/dispensasjonssøknader
 • Søknader om offentlige tilskudd, prosjektsøknader
 • Utskilling av parsell

Ønsker du hjelp, eller har du kanskje spørsmål om byggesøknader?

Prosjektering av landbruksvei

Et godt kulturlandskap trenger fremkommelighet. I så måte er strukturert og detaljert veiplanlegging, hvor massevis av hensyn må ivaretas, alfa omega. En god vei åpner opp for god forvaltning og økonomisk driftsgrunnlag fra skog-, frilufts- og landbruksarealer. Vi har etterhvert opparbeidet oss en solid mengde med oppdrag innenfor prosjektering av landbruksvei.

Vi bistår med følgende i både store og små prosjekter:

 • Synfaring
 • Områdeplanlegging
 • Opprettelse av veilag
 • Veisøknader
 • Veistikking
 • Veiprosjektering
 • Anbudsinnbydelse
 • Oppfølging
 • Førstehåndsvurdering av skog
 • Organiserer skogrydding og tømmeravvirkning.

FanAgro AS har i tillegg til Sentral Godkjenning, veiplanleggere som er godkjent av Landbruksdirektoratet. Om du er privatperson, eller representerer et byggefirma, utbygger eller lignende – ta kontakt i dag!

Reguleringsplaner

Vi har lang erfaring og utfører reguleringsplaner for både private og bedrifter.

 • Bolig/næringsutbygning
 • Hyttefelt
 • Bakkeplanering og massedeponi
 • Skianlegg, både langrenn og alpint
 • VA-planer

I tillegg tar vi på oss prosjekt- og eiendomsutvikling, samt bygdeutvikling.

Det er mye man skal ha tungen beint i munnen på når det kommer til plan- og reguleringsarbeid. Vi har lang erfaring på området og kan bistå hele veien i prosessen slik at det hele forgår sømløst og effektivt. På den måten får du mer tid til å konsentrere deg om viktigere ting og vet med trygghet at saken blir håndtert på best mulig måte.

Juridisk bistand

FanAgro har en egen jurist som bistår deg innenfor spørsmål, kontraktering, klager etc. Vi opplever ofte at våre kunder finner det meget gunstig å ha en sparringspartner ved juridiske problemstillinger. Noe av det vi bistår med ser du under.

 • Hjelp til klager på vedtak og lignende.
 • Utarbeidelse av kontrakter og gjennomgang av kontrakter
 • Tinglysning og hjelp til utarbeidelsen av bruksretter i fast eiendom og lignende
 • Opprettelse av sameie, realsameie, veilag etc.

Seksjonering

Vi tilbyr seksjonering av bolig- og næringseiendom både til fast pris og timepris. Pris og tid vil avhengige av størrelsen på eiendommen som skal seksjoneres.