FanAgro AS er et frittstående selskap som leverer tjenester innen landbruk og eiendom.

Vi er en ledende rådgiver for tiltakshavere med blikk på samfunnsansvar, verdiskapning, helhetsløsninger og miljø. 

PLANARBEID

Vi utfører reguleringsplaner for både private og bedrifter.   

  • Boligutbygging
  • Hyttefelt
  • Bakkeplanering og massedeponi
  • Skianlegg, både langrenn og alpint
  • VA-planer
  • I tillegg tar vi på oss prosjekt- og eiendomsutvikling.   Også bygdeutvikling.