FanAgro AS er et frittstående selskap som leverer tjenester innen landbruk og eiendom.

Vi er en ledende rådgiver for tiltakshavere med blikk på samfunnsansvar, verdiskapning, helhetsløsninger og miljø. 

SKOG

Veiplanlegging – En god vei åpner opp for god forvaltning og økonomisk driftsgrunnlag fra skog-, frilufts- og landbruksarealer.

Et godt kulturlandskap trenger fremkommelighet.

Vi hjelper med:

  • Synfaring 
  • Områdeplanlegging
  • Opprettelse av veilag
  • Veisøknader
  • Veistikking
  • Veiprosjektering
  • Anbudsinnbydelse
  • Oppfølging
  • Førstehåndsvurdering av skog

Organiserer også skogrydding og tømmeravvirkning.

FanAgro AS har i tillegg til Sentral Godkjenning,  veiplanleggere som er godkjent av Landbruksdirektoratet.