Innlegg

Fanafjellet – bygging av skogsbilvei

Vi står bak bygging av flere kilometer med skogsbilveier på Fanafjellet. Alle er velkommen til å bruke disse til friluftsliv og trening.